Microsoft Intune – część druga

Post znajduje się w kategorii Azure, Intune, Office 365

19 sierpnia 2018

W pierwszym poście dowiedzieliście się dwóch trzech podstawowych rzeczy o Intune.

 1. O tym jak skonfigurować branding, czyli wygląd naszej organizacji
 2. O tym jak skonfigurować ustawienia rekordów DNS naszej domeny
 3. I w jaki sposób wybrać sposób działania pracy Intune

Dziś zajmiemy się tworzeniem użytkowników i grup. Spróbujemy stworzyć użytkownika, grupę, a następnie dodać go do tej grupy w trzy różne sposoby:

 1. Azure CLI
 2. PowerShell
 3. Portal Azure

W jaki sposób używać Azure CLI – mogliście przeczytać już w poście Azure CLI vol 2 | Strefy DNS. Natomiast PowerShella do zarządzania Azure jak i Office365 opisywałem natomiast w poście: Edytujemy naszą usługę O365 z poziomu PowerShell.  Zanim zaczniemy pracę zachęcam do zapoznania się z tymi dwoma postami.

Na początku opiszę proces dodawania grupy i użytkowników za pomocą PowerShell:

Użykownik:

 1. Logujemy się za pomocą polecenia Connect-AzureAD
 2. Do sprawdzenia poprawności działania wylistujemy sobie 10 użytkowników poleceniem: Get-AzureADUser -top 10
 3. W kroku trzecim musimy zdefiniować hasło dla użytkownika:
  $PasswordProfile = New-Object -TypeName Microsoft.Open.AzureAD.Model.PasswordProfile
  $PasswordProfile.Password = „NaszeHasloDlaUzytkownika
 4. I pozostała nam już tylko jedna komenda do wykonania:
  New-AzureADUser -DisplayName „Jan Kowalski PS” -PasswordProfile $PasswordProfile -UserPrincipalName „adres@email.pl” -AccountEnabled $true

Grupa:

 1. Tak jak w poprzednim kroku do zalogowania się używamy polecenia Connect-AzureAD
 2. Dla sprawdzenia poprawności działania wylistujemy 10 grup poleceniem: Get-AzureADGroup -top 10
 3. Poleceniem:  New-AzureADGroup -DisplayName „Grupa z PS” -MailEnabled $false -SecurityEnabled $true -MailNickName „GrupazPS
  W tym wypadku nazwałem grupę „Grupa z PS”, która nie jest grupą dystrybucyjną tylko grupą zabezpieczeń.
 4. Jeżeli teraz wylistujemy jeszcze raz grupy powinna się ona pojawić na liście

Dodajmy nowo stworzonego użytkownika do grupy:

 1. Wykonujemy polecenie:  Add-AzureADGroupMember -ObjectId „IDNaszejGrupy” -RefObjectId „IDNaszegoUsera
 2. Jeżeli teraz wylistujemy użytkowników należących do naszej grupy poleceniem:
  Get-AzureADGroupMember -ObjectId „IDNaszejGrupy” nowo dodany użytkownik powinien zostać wyświetlony

Usunięcie użytkownika z grupy:

 1. Usunięcie użytkownika z grupy polega na wykonaniu polecenia:
  Remove-AzureADGroupMember -ObjectId „IDNaszejGrupy” -MemberId „IDNaszegoUsera
 2. Zauważyliście, że w przypadku dodawania użytkownika drugi parametr ma nazwę RefObjectID a przy usuwaniu to MemberId? 🙂

Teraz możemy to wszystko powtórzyć w przypadku Azure CLI – zobaczmy co uda nam się zrobić.

Tworzenie użytkownika:

 1. Logujemy się do swojego tenanta za pomocą polecenia: az login
 2. Następnie tworzymy użytkownika za pomocą polecenia:
  az ad user create –display-name „Jan Kowalski CLI” –password „HasloNaszegoUzytkownika” –user-principal-name „NazwaNaszegoUzytkownika@domena.pl
 3. Jeżeli dodamy na końcu polecnie –force-change-password-next-login true ustawimy, aby użytkownik przy następnym zalogowaniu musiał zmienić hasło na swoje co jest polecane.

Tworzenie grupy:

 1. Wykonujemy polecenie:
  az ad group create –display-name „Nazwa grupy” –mail-nickname „Identyfikator”
 2. Domyślnie jest tworzona grupa zabezpieczeń, nie znalazłem niestety przełącznika odpowiadającego za stworzenie grupy dystrybucyjnej.

Wylistowanie grup:

 1. Wszystkie grupy możemy wylistować poleceniem: az ad group list

Dodanie nowo stworzonego użytkownika do grupy

 1. Stworzyliśmy użytkownika i teraz chcieli byśmy dodać go do nowo stworzonej grupy. Robimy to poleceniem:
  az ad group member add –group „IDNaszejGrupy” –member-id „IDNaszegoUsera

Wyświetlenie członków danej grupy:

 1. Polecenie: az ad group member list –group „IDNaszejGrupy”

Usunięcie użytkownika z grupy

 1. Polecenie az ad group member remove –group „IDNaszejGrupy” –member-id „IDNaszegoUzytkownika”

 

Jeżeli już wiemy w jaki sposób to wszystko wykonać z poziomu CLI oraz PowerShella – to stwórzmy teraz użytkownika w najłatwiejszy sposób, czyli za pomocą portalu Azure.

 1. Logujemy się do portalu, przechodzimy do sekcji Azure Active Directory
 2. Z lewej strony wybieramy Users > New User
 3. Wypełniamy niezbędne pola
 4. Klikamy Create

Tworzenie grupy za pomocą portalu Azure

 1. Z naszego tenanta wybieramy zakładkę Groups > New Group
 2. Wybieramy typ grupy: dla mojego przykładu niech jest to Security
 3. Nazwa jak i opis jest do wymyślenia przez was
 4. Membership type: Assigned. Później stworzymy grupę urządzeń z Androidem poniżej jakiejś wersji.
 5. Od razu za jednym razem możemy dodać odpowiednich użytkowników do grupy klikając na pole Members

Jeżeli chcecie poczytać trochę o dynamicznych grupach użytkowników to zapraszam was do artykułu, który niedawno popełniłem czyli: Dynamiczne grupy użytkowników w AAD

Z podstaw tworzenia grup i użytkowników to na tyle.

W kolejnym artykule dodamy sobie pierwsze urządzenia do Intune i stworzymy dynamiczne grupy urządzeń.


Poczytaj także o:

Microsoft Intune – Licencjonowanie

19 sierpnia 2018 // Azure, Intune, Krótko, Office 365

Krótkie wprowadzenie na temat licencjonowania Intune dla firm.

czytaj więcej

Microsoft Intune - część pierwsza

19 sierpnia 2018 // Azure, Intune, Office 365

Rozpoczynamy pracę z Microsoft Intune w Azure.

czytaj więcej


A może komentarz?